Medisch Centrum Ternat Sports - Sportlab MCT

sportdietist

Sportdietist

Prijs: € 280 - Duur: 5 sessies

Wanneer je je voedingspatronen wil afstemmen op je sportieve prestaties, dan is sportvoedingsbegeleiding zeker en vast iets voor jou. De sportvoedingsbegeleiding begint met een opstarttraject. Na het doorlopen van dit traject zal onze sportvoedingsdeskundige samen met jou een vervolgtraject opstellen indien dit nodig blijkt.

Het opstarttraject bestaat uit 5 sessies, waarvan 1 intakegesprek, 1 strategieconsultatie en 3 opvolgsessies.

  1. Intakegesprek (90 min)
    Tijdens het intakegesprek leren we elkaar beter kennen, verneem je mijn manier van werken en worden jouw persoonlijke- en medische gegevens verzameld. Vervolgens worden jouw leefstijl, eetpatroon, voedingsgewoonten, noden, vaardigheden, voorkeuren en smaak in kaart gebracht alsook jouw (prestatie)doelen en training- en wedstrijdschema’s. Tenslotte wordt een analyse gemaakt van jouw (eet)gewoonten en werkpunten

  2. Strategieconsultatie (45 min, een week later)
    De nieuwe voedingsstrategie (dagschema) – gebaseerd op realistische, gezamenlijke opgestelde doelen – wordt overlopen en de haalbaarheid van de nieuwe gepersonaliseerde en geperiodiseerde voedingsrichtlijnen wordt nagegaan. Je krijgt ook uitleg over het waarom van een functionele en prestatiegerichte voeding voor jouw specifieke sport en hoe je die best vertaalt naar de praktijk. Een gevalideerde Bio-elektrische Impedantie Vector Analyse (BIVA) levert een nauwkeurig overzicht van de hoeveelheid en verdeling van uw lichaamswater, vetmassa en spiermassa. Alle gegevens worden afzonderlijk en in detail besproken.

  3. Opvolgconsultatie (30 min, om de twee à vier weken)
    Er wordt tijdens de drie daaropvolgende educatieve opvolgconsultaties verder ingezoomd op het dagschema, het praktisch aspect van de maaltijden, het aanpassen van de voeding aan verschillende trainings- en wedstrijdsituaties, externe factoren (weersomstandigheden, reizen…), herstel en blessurepreventie, maag- en darmproblemen, eetstoornissen, hoe omgaan met een functionele voeding in een sociale context. Educatie omtrent de effectiviteit, veiligheid en kwaliteit van sportpreparaten en voedingssupplementen (prestatiegerichte voeding) komt eveneens aan bod. Een keer per week wordt er gepolst naar de vooruitgang, motivatie, gemoedstoestand en eventuele vragen.

Opties

Extra opvolgsessies

Afhankelijk van jouw doelstellingen zijn na deze opstart één of meerdere opvolggesprekken wenselijk. Een opvolgconsultatie wordt dan op regelmatige basis ingepland en de frequentie hangt af van de noden en mogelijkheden. Dit wordt gezamenlijk en op basis van de gemaakte progressie besproken tijdens het opstarttraject.

De gepersonaliseerde voedingsstrategie en geperiodiseerde voedingsrichtlijnen worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Hiervoor wordt door BIVA de evolutie van uw lichaamssamenstelling bijgehouden. Ook wordt er gepolst naar de vooruitgang, motivatie, gemoedstoestand en eventuele vragen.

Prijs: € 40 / sessie

Sportvoedingsbegeleiding

Voor individuele sporters met een langetermijndoelstelling, net als voor teams, clubs of federaties, kan een begeleidingspakket op maat worden uitgewerkt.

Prijs: op aanvraag

 
Medisch Centrum Ternat Sports - Sportlab MCT