Medisch Centrum Ternat Sports - Sportlab MCT

clubtesting

Clubtesting

Prijs: € 75 - 100 (afh. van aantal sporters)

Dit aanbod is gericht naar clubs die hun werking verder willen professionaliseren. Door middel van een inspanningstest wordt de fyieke conditie van de sporters gemeten in functie van een bepaalde sport en kan er gericht trainingsadvies worden meegegeven.

Afhankelijk van de sport zal gekozen worden voor een inspanningstest op de fiets of op de loopband.

 1. Intakegesprek
  Het intakegesprek zal met de sporter zelf en/of met de trainer van de ploeg gebeuren. Tijdens dit gesprek wordt het sportief verleden van de sporter gescreend en besproken en worden de doelstellingen bepaald.
 2. Inspanningstest
  De inspanningstest bestaat uit een trapsgewijs inspanningsprotocol waarbij de intensiteit telkens toeneemt en dit tot volledige uitputting. Aan het einde van ieder blok wordt de lactaatwaarde van de sporter gemeten en de hartslagfrequentie geregistreerd. Op basis van de gemeten parameters kunnen we dan de fysieke conditie van de clubleden in kaart brengen.
 3. Wetenschappellijke analyse
  Tijdens de wetenschappellijke analyse worden de gemeten parameters geanalyseerd door onze inspanningsfysioloog. Hij zal de sterke en zwakkere punten van de sporters bepalen. Door deze te linken aan de vooropgestelde doelstellingen zal er gericht trainingsadvies worden meegedeeld. Na de analyse van de hartslag- en lactaatcurves worden ook de trainingszones bepaald.
 4. Nabespreking
  Tijdens deze nabespreking, die zal gebeuren met de sporter zelf en/of met de trainer, wordt de test uitgebreid besproken en wordt er gericht trainingsadvies meegedeeld. We laten iemand pas vertrekken wanneer alle vragen beantwoord zijn.

Opgelet!

Om een maximale inspanningstest af te leggen, dienen de sporters in het bezit te zijn van een geldig sportmedisch geschiktheidsattest (maximaal 2 jaar oud) of over een wedstrijdlicentie te beschikken. Klik hier om aan dit sportmedisch geschiktheidsattest te geraken.

Prijzen

5 - 9 sporters: € 100 / sporter
10 - 15 sporters: € 90 / sporter
+15 sporters: € 75 / sporter

Opties

Gepersonaliseerd trainingsschema van 12 weken

Er kan ook een gepersonaliseerd trainingsschema worden opgemaakt. De combinatie van de inspanningstest met het trainingsschema zal er voor zorgen dat het rendement van iedere training toeneemt en zo zal ook de kans op het behalen van de sportieve doelstellingen toenemen. Dit schema is gebaseerd op hartslag en/of vermogen. Doordat je een inspanningstest hebt afgelegd bij MCT sports wordt er een schema opgemaakt voor de helft van de normale prijs (normale prijs: € 120).

Prijs: € 60 / sporter

Trainingsbegeleiding

Wanneer de sporter kiest voor trainingsbegeleiding is er een coach van MCT sports die de sporter persoonlijk begeleidt en opvolgt. Tijdens een intakegesprek stelt hij samen met de sporter doelen op, waarna hij dit in een langetermijnplanning giet. Er zijn wekelijkse contactmomenten tussen de sporter en de coach om te bespreken hoe de voorbije trainingen verlopen zijn. Op basis van deze feedback worden het trainingsschema en/of de doelstellingen indien nodig bijgestuurd.

Prijs: zie Training & Coaching - trainingsbegeleiding

Physical coach

De physical coach is een coach voor het hele team. Hij bepaalt samen met de trainer wat de doelstellingen zijn en de physical coach maakt op basis hiervan een langetermijnplan op. De physical coach bespreekt met de trainer hoe het trainen van de fysieke aspecten kan ingepland worden in functie van de gewone clubtrainingen. Daarnaast worden ook de sterktes en de zwaktes van ieder teamlid besproken en worden deze getoetst aan hun functie binnen het team. Op deze manier is het de bedoeling om om op een gepersonaliseerde manier te werk te gaan, zodat er niet een gezamenlijke trainingsaanpak is voor het hele team.

Prijs: op aanvraag

 
Medisch Centrum Ternat Sports - Sportlab MCT